phiếu khảo sát chất lượng dịch vụ

VOLVO CAR HANOI kính mong Quý khách hàng cùng đánh giá chất lượng dịch vụ báo cáo phân tích thị trường bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây. Sự hợp tác của Quý  khách hàng sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Quý  khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

B. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ