ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE VOLVO

 

I. Thỏa thuận sử dụng xe

II. Thông tin về xe

The Vehicle

III. Thông tin người sử dụng xe

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

1.  Chúng tôi, Công ty CP Ô tô Bắc Âu, rất hân hạnh thu xếp để Quý Ông/Bà sử dụng xe Volvo trong thời gian Lái thử xe (gọi tắt là “thời gian thỏa thuận”. Việc sử dụng chiếc xe nói trên luôn đi kèm với các điều kiện sau:


(a)  Quý Ông/Bà sẽ hỗ trợ chúng tôi về mọi mặt trong quá trình làm thủ tục bảo hiểm nếu có sự cố/va chạm/tai nạn/mất mát xảy ra với chiếc xe nói trên trong suốt thời gian thỏa thuận. Nếu chiếc xe chưa được mua bảo hiểm và Quý Ông/Bà đã được thông báo trước khi nhận xe, Quý Ông/Bà đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về các chi phí liên quan, bao gồm chi phí phát sinh bởi một bên thứ ba nào đó có liên can và kể cả chi phí nhằm khắc phục sự cố/bồi thường/sửa chữa/thay thế đối với chiếc xe trong suốt thời gian thỏa thuận;


(b)  Quý Ông/Bà sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và hành chính theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào thuộc chính phủ trong trường hợp chiếc xe bị liên can đến các vụ việc về giao thông và lưu hành trong suốt thời gian thỏa thuận;


(c)  Quý Ông/Bà sẽ bồi thường cho chúng tôi bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào theo yêu cầu của nhà bảo hiểm cũng như chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp nhà bảo hiểm từ chối thanh toán các khoản chi phí do Quý Ông/Bà đã vi phạm các điều khoản thỏa thuận bảo hiểm mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do việc sử dụng xe của Ông/Bà nếu những thỏa thuận này đã được thông báo trước;


(d)  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự hư hại hay mất mát nào gây ra bởi Quý Ông/Bà hoặc những người liên quan trực tiếp đến Quý Ông/Bà hoặc bên thứ ba nào do việc sử dụng xe, ngoại trừ đó là do sự thiếu sót của chúng tôi;


(e)  Chiếc xe nói trên, cũng như thỏa thuận này sẽ nghiêm cấm việc sử dụng vào bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi không được biết, kể cả việc cho thuê, sử dụng để làm xe chở khách sinh lợi (taxi...), lái xe địa hình xấu, không chạy vào vùng ngập nước, đua xe, kéo xe khác, dẫn đoàn, thi đấu, hay bất kỳ mục đích phạm pháp nào.


(f)  Chúng tôi tin tưởng rằng những điều kiện trên đều được tuân thủ tốt. Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào Quý Ông/Bà cần sự trợ giúp. Yours faithfully, Trân trọng,


2.  Tự khai báo


Tôi, khẳng định rằng tôi không bị treo bằng hoặc bị tước quyền sử dụng chiếc xe nói trên, bởi bất kỳ tòa án và cơ quan chính phủ nào. Tôi cũng bảo đảm cá nhân tôi không bị triệu tập bởi bất kỳ Tòa án nào hoặc đang trong thời gian chờ đợi bất kỳ phán quyết nào của Tòa án liên quan đến các hành vi vi phạm luật lệ giao thông có ảnh hưởng đến việc mượn chiếc xe nói trên.Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý mọi điều kiện thỏa thuận đề cập ở trên.
Signature of User
Chữ ký người sử dụng xe